Ekim 2019

“İslam Bilim Tarihi ve Medeniyetimizin Yapı Taşları” Öğrenci Sempozyumu